Karate è un'arte marziale che prevede la difesa a mani nude, senza l'ausilio di armi
Vai ai contenuti
Kata Shotokan


Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Tekki Shodan

Tekki Nidan

Tekki Sandan

Bassai Dai

Bassai Sho

Jon

Jitte

Sochin

Kanku Dai

Kanku Sho

Enpi

Nijushiho

Unsu

Gojushihi Dai

Gojushiho Sho

Gankaku

Chinte

Jiin

Hangetsu

Meikyo

Wankan

Torna ai contenuti